dilluns, 8 de desembre de 2014

Les fotografies, els dissenys gràfics i els drets d'autor a les xarxes socials i a Internet

Són molts els fotògrafs i els dissenyadors gràfics que fan servir les xarxes socials i Internet per ensenyar la seva feina i promocionar-se. Ho fan penjant les seves creacions a la xarxa, ja sigui en blocs, pàgines web o canals 2.0. Molts cops, però, es veuen obligats a posar-hi una marca d'aigua per evitar que algú utilitzi aquests treballs com a seus en d'altres canals 2.0 i espais d'Internet. Aquesta és una problemàtica que es pot solucionar si tothom hi posa de la seva part.

Abans d'entrar en matèria, però, hem de fer dues reflexions inicials:
  1. Com a usuaris d'Internet podem compartir les fotos o els dissenys que ens semblin més collonuts. Ara bé, per ser justos amb els seus creadors hauríem sempre de citar el seu autor o posar-ne la font per reconèixer l'autoria. Si trobem una imatge collonuda i no posem el seu autor, qui comparteixi després aquesta mateixa imatge no sabrà qui n'és el creador i tampoc el citarà. Com que desconeixem al seu autor, a vegades ens és impossible citar-lo.
  2. Si compartim les nostres fotos i dissenys a les xarxes per promocionar la nostra feina, hem de ser conscients que els usuaris podran voler compartir o fer servir aquests treballs a les seves xarxes. Com a fotògrafs o dissenyadors hem de ser molt conscients que estem compartint el nostre contingut de forma gratuïta a canvi de que els altres vegin el nostre treball, ens puguin conèixer i ens puguin contractar (o no). Jo mai m'oposaré a que es comparteixi el contingut d'aquest bloc o de les presentacions que jo penjo, sempre que se'm citi i no ho facin amb finalitats comercials (si han de pagar algú, que em paguin a mi).
Malauradament estem lluny de la primera situació, però si tots som conscients d'aquesta realitat i actuem en conseqüència serà molt més fàcil arribar a una solució satisfactòria per a tothom. I així podem compartir imatges com aquestes fent-ho com toca:

Are you too busy to innovate? / Estàs massa ocupat per innovar?, per Håkan Forss

Si m'agrada aquesta imatge i la vull compartir a les meves xarxes socials, simplement he d'agafar-la i compartir-la. Com que la imatge m'ho permet i incorpora el nom de l'autor, estem citant-ne l'origen i tothom sabrà qui ha fet aquesta imatge. D'aquesta manera, vosaltres ja podeu veure que aquesta és una obra d'en Håkan Forss i si aneu al seu web podreu conèixer qui és i els seus treballs.

A més, si us hi fixeu, incorpora aquests elements sense que molestin a l'espectador. El seu nom, la URL del seu bloc i la llicència Creative Commons ens permeten veure bé la imatge i estan ben incorporades en el disseny.

Crec que aquest és un bon exemple de com fotògrafs o dissenyadors gràfics poden mostrar el seu treball a Internet i a les xarxes socials sense que pateixin per el reconeixement de la seva autoria. Les marques d'aigua són molestes i desanimen als usuaris a compartir les nostres imatges. En canvi, si els hi posem fàcil, ells mateixos ens ajudaran a promocionar el nostre treball i així ens podrà conèixer molta més gent. Que és el que en definitiva estem buscant quan compartim els nostres treballs a Internet.

FONT DE LA IMATGE: http://hakanforss.wordpress.com/2014/03/10/are-you-too-busy-to-improve/

PD: En aquest cas i com que el bloc també serveix per promocionar-me, he demanat permís a l'autor per reproduir aquesta imatge. Però si jo ho la pengés al meu Facebook personal, no li hauria de demanar permís perquè amb la llicència Creative Commons ja el tinc concedit.